Hexap.la - Open Source Biblical Greek Texts, Lexica, Commentary

Revelation 21

Books · 1 Page · 2 Files · 0 Links · 2 Units · Vocabulary · Export · Word Index

  

1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.

2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.

3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται,

4 καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

5 καὶ εἶπεν καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.

6 καὶ εἶπέν μοι Γέγοναν. ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ , ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.

7 νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός.

8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ἐστιν θάνατος δεύτερος.

9 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.

10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν Πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ,

11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι·

12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἐστιν τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

13 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς.

14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ' αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου.

15 Καὶ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

16 καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν.

17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ἐστιν ἀγγέλου.

18 καὶ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.

19 οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· θεμέλιος πρῶτος ἴασπις, δεύτερος σάπφειρος, τρίτος χαλκηδών, τέταρτος σμάραγδος,

20 πέμπτος σαρδόνυξ, ἕκτος σάρδιον, ἕβδομος χρυσόλιθος, ὄγδοος βήρυλλος, ἔνατος τοπάζιον, δέκατος χρυσόπρασος, ἑνδέκατος ὑάκινθος, δωδέκατος ἀμέθυστος.

21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται· ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ· γὰρ Κύριος Θεὸς Παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ Ἀρνίον.

23 καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ Ἀρνίον.

24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν·

25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν.

27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου.

 • 16337
  Καί
  conj
 • 9639
  εἶδον
  v.aor.act.ind.1st.sing
 • 23899
  οὐρανόν
  n.acc.sing.masc
 • 16321
  καινόν
  adj.acc.sing.masc
 • 16337
  καί
  conj
 • 6708
  γῆν
  n.acc.sing.fem
 • 16321
  καινήν
  adj.acc.sing.fem
 • 23393
  art.nom.sing.masc
 • 6751
  γάρ
  conj
 • 28503
  πρῶτος
  adj.nom.sing.masc
 • 23899
  οὐρανός
  n.nom.sing.masc
 • 23393
  art.nom.sing.fem
 • 28503
  πρώτη
  adj.nom.sing.fem
 • 6708
  γῆ
  n.nom.sing.fem
 • 14921
  θάλασσα
  n.nom.sing.fem
 • 9721
  ἔστιν
  v.pres.act.ind.3rd.sing
 • 13385
  ἔτι
  adv
 • 23393
  τήν
  art.acc.sing.fem
 • 26667
  πόλιν
  n.acc.sing.fem
 • 165
  ἁγίαν
  adj.acc.sing.fem
 • 16783
  καταβαίνουσαν
  v.pres.act.part.acc.sing.fem
 • 10313
  ἐκ
  prep
 • 23393
  τοῦ
  art.gen.sing.masc
 • 23899
  οὐρανοῦ
  n.gen.sing.masc
 • 4298
  ἀπό
  prep
 • 13389
  ἡτοιμασμένην
  v.perf.mid-pass.part.acc.sing.fem
 • 36465
  ὡς
  conj
 • 22425
  νύμφην
  n.acc.sing.fem
 • 18503
  κεκοσμημένην
  v.perf.mid-pass.part.acc.sing.fem
 • 2818
  ἀνδρί
  n.dat.sing.masc
 • 5663
  αὐτῆς
  pron.gen.sing.fem
 • 1163
  ἤκουσα
  v.aor.act.ind.1st.sing
 • 35409
  φωνῆς
  n.gen.sing.fem
 • 20488
  μεγάλης
  adj.gen.sing.fem
 • 15457
  θρόνου
  n.gen.sing.masc
 • 19385
  λεγούσης
  v.pres.act.part.gen.sing.fem
 • 15706
  Ἰδού
  adv
 • 29734
  σκηνή
  n.nom.sing.fem
 • 20933
  μετά
  prep
 • 23393
  τῶν
  art.gen.plu.masc
 • 2895
  ἀνθρώπων
  n.gen.plu.masc
 • 29747
  σκηνώσει
  v.fut.act.ind.3rd.sing
 • 5663
  αὐτῶν
  pron.gen.plu.masc
 • 5663
  αὐτοί
  pron.nom.plu.masc
 • 19306
  λαοί
  n.nom.plu.masc
 • 5663
  αὐτοῦ
  pron.gen.sing.masc
 • 9721
  ἔσονται
  v.fut.mid.ind.3rd.plu
 • 5663
  αὐτός
  pron.nom.sing.masc
 • 15124
  Θεός
  n.nom.sing.masc
 • 9721
  ἔσται
  v.fut.mid.ind.3rd.sing
 • 11335
  ἐξαλείψει
  v.fut.act.ind.3rd.sing
 • 25199
  πᾶν
  adj.acc.sing.neut
 • 7223
  δάκρυον
  n.acc.sing.neut
 • 23953
  ὀφθαλμῶν
  n.gen.plu.masc
 • 14967
  θάνατος
  n.nom.sing.masc
 • 23928
  οὔτε
  adv
 • 25448
  πένθος
  n.nom.sing.neut
 • 18628
  κραυγή
  n.nom.sing.fem
 • 27065
  πόνος
  n.nom.sing.masc
 • 23791
  ὅτι
  conj
 • 28503
  πρῶτα
  adj.nom.plu.neut
 • 9733
  εἶπεν
  v.aor.act.ind.3rd.sing
 • 16264
  καθήμενος
  v.perf.mid.part.nom.sing.masc
 • 12606
  ἐπί
  prep
 • 15457
  θρόνῳ
  n.dat.sing.masc
 • 16321
  καινά
  adj.acc.plu.neut
 • 26551
  ποιῶ
  v.pres.act.ind.1st.sing
 • 25199
  πάντα
  adj.acc.sing.masc
 • 19385
  λέγει
  v.pres.act.ind.3rd.sing
 • 23939
  οὗτοι
  pron.nom.plu.masc
 • 23393
  οἱ
  art.nom.plu.masc
 • 19871
  λόγοι
  n.nom.plu.masc
 • 26268
  πιστοί
  adj.nom.plu.masc
 • 1403
  ἀληθινοί
  adj.nom.plu.masc
 • 9721
  εἰσιν
  v.pres.act.ind.3rd.plu
 • 9733
  εἶπέν
  v.aor.act.ind.3rd.sing
 • 9571
  μοι
  pron.1st.dat.sing
 • 9571
  ἐγώ
  pron.1st.nom.sing
 • 23393
  τό
  art.nom.sing.neut
 • 5060
  ἀρχή
  n.nom.sing.fem
 • 32382
  τέλος
  n.nom.sing.neut
 • 8649
  διψῶντι
  v.pres.act.part.dat.sing.masc
 • 8301
  δώσω
  v.fut.act.ind.1st.sing
 • 23393
  τῆς
  art.gen.sing.fem
 • 26108
  πηγῆς
  n.gen.sing.fem
 • 23393
  τοῦ
  art.gen.sing.neut
 • 33430
  ὕδατος
  n.gen.sing.neut
 • 14503
  ζωῆς
  n.gen.sing.fem
 • 9314
  δωρεάν
  n.acc.sing.fem
 • 22265
  νικῶν
  v.pres.act.part.nom.sing.masc
 • 18090
  κληρονομήσει
  v.fut.act.ind.3rd.sing
 • 23939
  ταῦτα
  pron.acc.plu.neut
 • 9721
  ἔσομαι
  v.fut.mid.ind.1st.sing
 • 5663
  αὐτῷ
  pron.dat.sing.masc
 • 33445
  υἱός
  n.nom.sing.masc
 • 23393
  τοῖς
  art.dat.plu.neut
 • 7492
  δέ
  particle
 • 7352
  δειλοῖς
  adj.dat.plu.masc
 • 3904
  ἀπίστοις
  adj.dat.plu.masc
 • 35132
  φονεῦσιν
  n.dat.plu.masc
 • 34563
  φαρμάκοις
  n.dat.plu.masc
 • 9649
  εἰδωλολάτραις
  n.dat.plu.masc
 • 25199
  πᾶσιν
  adj.dat.plu.masc
 • 36207
  ψευδέσιν
  adj.dat.plu.masc
 • 20776
  μέρος
  n.nom.sing.neut
 • 10843
  ἐν
  prep
 • 23393
  τῇ
  art.dat.sing.fem
 • 19737
  λίμνῃ
  n.dat.sing.fem
 • 16345
  καιομένῃ
  v.pres.mid-pass.part.dat.sing.fem
 • 28904
  πυρί
  n.dat.sing.neut
 • 9721
  ἐστιν
  v.pres.act.ind.3rd.sing
 • 7536
  δεύτερος
  adj.nom.sing.masc
 • 13275
  ἦλθεν
  v.aor.act.ind.3rd.sing
 • 9886
  εἷς
  n.nom.sing.masc
 • 129
  ἀγγέλων
  n.gen.plu.masc
 • 23393
  τάς
  art
 • 34704
  φιάλας
  n.acc.plu.fem
 • 13336
  ἐσχάτων
  adj.gen.plu.fem
 • 19255
  ἐλάλησεν
  v.aor.act.ind.3rd.sing
 • 9571
  ἐμοῦ
  pron.1st.gen.sing
 • 19385
  λέγων
  v.pres.act.part.nom.sing.masc
 • 7527
  Δεῦρο
  adv
 • 7340
  δείξω
  v.fut.act.ind.1st.sing
 • 31767
  σοι
  pron.2nd.dat.sing
 • 7159
  γυναῖκα
  n.acc.sing.fem
 • 4886
  ἀρνίου
  n.gen.sing.neut
 • 4535
  ἀπήνεγκεν
  v.aor.act.ind.3rd.sing
 • 9571
  με
  pron.1st.acc.sing
 • 26494
  Πνεύματι
  n.dat.sing.neut
 • 23669
  ὄρος
  n.acc.sing.neut
 • 20488
  μέγα
  adj.acc.sing.neut
 • 34433
  ὑψηλόν
  adj.acc.sing.neut
 • 7340
  ἔδειξεν
  v.aor.act.ind.3rd.sing
 • 8756
  δόξαν
  n.acc.sing.fem
 • 35418
  φωστήρ
  n.nom.sing.masc
 • 23187
  ὅμοιος
  adj.nom.sing.masc
 • 19710
  λίθῳ
  n.dat.sing.masc
 • 32688
  τιμιωτάτῳ
  adj.dat.sing.masc
 • 15652
  ἰάσπιδι
  n.dat.sing.fem
 • 18768
  κρυσταλλίζοντι
  v.pres.act.part.dat.sing.masc
 • 32316
  τεῖχος
  n.acc.sing.neut
 • 28810
  πυλῶνας
  n.acc.plu.masc
 • 9297
  δώδεκα
  n
 • 28810
  πυλῶσιν
  n.dat.plu.masc
 • 129
  ἀγγέλους
  n.acc.plu.masc
 • 23321
  ὀνόματα
  n.acc.plu.neut
 • 35326
  φυλῶν
  n.gen.plu.fem
 • 33445
  υἱῶν
  n.gen.plu.masc
 • 2526
  ἀνατολῆς
  n.gen.sing.fem
 • 28810
  πυλῶνες
  n.nom.plu.masc
 • 22361
  νότου
  n.gen.sing.masc
 • 9111
  δυσμῶν
  n.gen.plu.fem
 • 32316
  τεῖχος
  n.nom.sing.neut
 • 26667
  πόλεως
  n.gen.sing.fem
 • 12606
  ἐπ'
  prep
 • 4453
  ἀποστόλων
  n.gen.plu.masc
 • 19255
  λαλῶν
  v.pres.act.part.nom.sing.masc
 • 21073
  μέτρον
  n.acc.sing.neut
 • 16485
  κάλαμον
  n.acc.sing.masc
 • 36019
  χρυσοῦν
  adj.acc.sing.masc
 • 15862
  ἵνα
  conj
 • 21059
  μετρήσῃ
  v.aor.act.subj.3rd.sing
 • 23393
  τούς
  art.acc.plu.masc
 • 23393
  τό
  art.acc.sing.neut
 • 26667
  πόλις
  n.nom.sing.fem
 • 32480
  τετράγωνος
  adj.nom.sing.fem
 • 17658
  κεῖται
  v.pres.mid-pass.ind.3rd.sing
 • 21115
  μῆκος
  n.nom.sing.neut
 • 26350
  πλάτος
  n.nom.sing.neut
 • 21059
  ἐμέτρησεν
  v.aor.act.ind.3rd.sing
 • 16485
  καλάμῳ
  n.dat.sing.masc
 • 30113
  σταδίων
  n.gen.plu.masc
 • 35762
  χιλιάδων
  n.gen.plu.fem
 • 34477
  ὕψος
  n.nom.sing.neut
 • 16071
  ἴσα
  adj.nom.plu.neut
 • 9721
  ἐστίν
  v.pres.act.ind.3rd.sing
 • 9941
  ἑκατόν
  n
 • 32455
  τεσσεράκοντα
  n
 • 26166
  πηχῶν
  n.gen.plu.masc
 • 2895
  ἀνθρώπου
  n.gen.sing.masc
 • 129
  ἀγγέλου
  n.gen.sing.masc
 • 32316
  τείχους
  n.gen.sing.neut
 • 15652
  ἴασπις
  n.nom.sing.fem
 • 36027
  χρυσίον
  n.nom.sing.neut
 • 16230
  καθαρόν
  adj.nom.sing.neut
 • 23187
  ὅμοιον
  adj.nom.sing.neut
 • 33369
  ὑάλῳ
  n.dat.sing.masc
 • 16230
  καθαρῷ
  adj.dat.sing.masc
 • 25199
  παντί
  adj.dat.sing.masc
 • 32688
  τιμίῳ
  adj.dat.sing.masc
 • 29317
  σάπφειρος
  n.nom.sing.fem
 • 33108
  τρίτος
  adj.nom.sing.masc
 • 32470
  τέταρτος
  adj.nom.sing.masc
 • 29921
  σμάραγδος
  n.nom.sing.fem
 • 25425
  πέμπτος
  adj.nom.sing.masc
 • 10395
  ἕκτος
  adj.nom.sing.masc
 • 29322
  σάρδιον
  n.nom.sing.neut
 • 9362
  ἕβδομος
  adj.nom.sing.masc
 • 22620
  ὄγδοος
  adj.nom.sing.masc
 • 10918
  ἔνατος
  adj.nom.sing.masc
 • 7421
  δέκατος
  adj.nom.sing.masc
 • 36058
  χρυσόπρασος
  n.nom.sing.masc
 • 10951
  ἑνδέκατος
  adj.nom.sing.masc
 • 33365
  ὑάκινθος
  n.nom.sing.masc
 • 9303
  δωδέκατος
  adj.nom.sing.masc
 • 20305
  μαργαρῖται
  n.nom.plu.masc
 • 2398
  ἀνά
  prep
 • 9918
  ἕκαστος
  adj.nom.sing.masc
 • 28810
  πυλώνων
  n.gen.plu.masc
 • 11682
  ἐξ
  prep
 • 20305
  μαργαρίτου
  n.gen.sing.masc
 • 26344
  πλατεῖα
  n.nom.sing.fem
 • 33369
  ὕαλος
  n.nom.sing.masc
 • 8208
  διαυγής
  adj.nom.sing.masc
 • 21847
  ναόν
  n.acc.sing.masc
 • 5663
  αὐτῇ
  pron.dat.sing.fem
 • 24478
  Παντοκράτωρ
  n.nom.sing.masc
 • 21847
  ναός
  n.nom.sing.masc
 • 35926
  χρείαν
  n.acc.sing.fem
 • 14670
  ἡλίου
  n.gen.sing.masc
 • 29410
  σελήνης
  n.gen.sing.fem
 • 34504
  φαίνωσιν
  v.pres.act.subj.3rd.plu
 • 8756
  δόξα
  n.nom.sing.fem
 • 35422
  ἐφώτισεν
  v.aor.act.ind.3rd.sing
 • 5663
  αὐτήν
  pron.acc.sing.fem
 • 20080
  λύχνος
  n.nom.sing.masc
 • 25793
  περιπατήσουσιν
  v.fut.act.ind.3rd.plu
 • 9626
  ἔθνη
  n.nom.plu.neut
 • 7995
  διά
  prep
 • 35417
  φωτός
  n.gen.sing.masc
 • 6181
  βασιλεῖς
  n.nom.plu.masc
 • 6708
  γῆς
  n.gen.sing.fem
 • 34640
  φέρουσιν
  v.pres.act.ind.3rd.plu
 • 9886
  εἰς
  prep
 • 18068
  κλεισθῶσιν
  v.aor.pass.subj.3rd.plu
 • 14690
  ἡμέρας
  n.gen.sing.fem
 • 22443
  νύξ
  n.nom.sing.fem
 • 10032
  ἐκεῖ
  adv
 • 34640
  οἴσουσιν
  v.fut.act.ind.3rd.plu
 • 32680
  τιμήν
  n.acc.sing.fem
 • 23393
  τῶν
  art.gen.plu.neut
 • 9626
  ἐθνῶν
  n.gen.plu.neut
 • 9821
  εἰσέλθῃ
  v.aor.act.subj.3rd.sing
 • 25199
  πᾶν
  adj.nom.sing.neut
 • 18262
  κοινόν
  adj.nom.sing.neut
 • 26551
  ποιῶν
  v.pres.act.part.nom.sing.masc
 • 6224
  βδέλυγμα
  n.acc.sing.neut
 • 36228
  ψεῦδος
  n.acc.sing.neut
 • 23393
  τῷ
  art.dat.sing.neut
 • 6287
  βιβλίῳ
  n.dat.sing.neut
 • καἰ
 • εἶδον
 • οὐρανός
  air, heaven(-ly), sky
 • καινός
  new
 • γαῖα
 • the, this, that, one, he, she, it, etc
 • γάρ
  and, as, because (that), but, even, for, indeed, no doubt, seeing, then, therefore, verily, what, why, yet
 • πρότερος
  former
 • θάλασσα
  sea
 • εἶμι
 • ἔτι
  after that, also, ever, (any) further, (t-)henceforth (more), hereafter, (any) longer, (any) more(-one), now, still, yet
 • πόλις
  city
 • ἅγιος
  (most) holy (one, thing), saint
 • καταβαίνω
  come (get, go, step) down, fall (down)
 • ἐκ
  after, among, X are, at, betwixt(-yond), by (the means of), exceedingly, (+ abundantly above), for(- th), from (among, forth, up), + grudgingly, + heartily, X heavenly, X hereby, + very highly, in, …ly, (because, by reason) of, off (from), on, out among (from, of), over, since, X thenceforth, through, X unto, X vehemently, with(-out)
 • ἀπό
  (X here-)after, ago, at, because of, before, by (the space of), for(-th), from, in, (out) of, off, (up-)on(-ce), since, with
 • ἑτοιμάζω
  prepare, provide, make ready
 • ὡς
  about, after (that), (according) as (it had been, it were), as soon (as), even as (like), for, how (greatly), like (as, unto), since, so (that), that, to wit, unto, when(-soever), while, X with all speed
 • νύμφη
  bride, daughter in law
 • κοσμέω
  adorn, garnish, trim
 • ἀνήρ
  fellow, husband, man, sir
 • αὐτός
  her, it(-self), one, the other, (mine) own, said, (self-), the) same, ((him-, my-, thy- )self, (your-)selves, she, that, their(-s), them(-selves), there(-at, - by, -in, -into, -of, -on, -with), they, (these) things, this (man), those, together, very, which
 • ἀκούω
  give (in the) audience (of), come (to the ears), (shall) hear(-er, -ken), be noised, be reported, understand
 • φωνή
  noise, sound, voice
 • μέγας
  (+ fear) exceedingly, great(-est), high, large, loud, mighty, + (be) sore (afraid), strong, X to years
 • θρόνος
  seat, throne
 • λέγω1
 • ἰδού
  behold, lo, see
 • σκηνή
  habitation, tabernacle
 • μετά
  after(-ward), X that he again, against, among, X and, + follow, hence, hereafter, in, of, (up-)on, + our, X and setting, since, (un-)to, + together, when, with (+ -out)
 • ἄνθρωπος
  certain, man
 • σκηνόω
  dwell
 • λαός
  people
 • θεός
  X exceeding, God, god(-ly, -ward)
 • ἐξαλείφω
  blot out, wipe away
 • πᾶς
  all (manner of, means), alway(-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as many as, + no(-thing), X thoroughly, whatsoever, whole, whosoever
 • δάκρυον
 • ὀφθαλμός
  eye, sight
 • θάνατος
  X deadly, (be…) death
 • οὔτε
  neither, none, nor (yet), (no, yet) not, nothing
 • πένθος
  mourning, sorrow
 • κραυγή
  clamour, cry(-ing)
 • πόνος
  pain
 • ὅτι2
 • εἶπον
 • κάθημαι
  dwell, sit (by, down)
 • ἐπί
  about (the times), above, after, against, among, as long as (touching), at, beside, X have charge of, (be-, (where-))fore, in (a place, as much as, the time of, -to), (because) of, (up-)on (behalf of), over, (by, for) the space of, through(-out), (un-)to(-ward), with
 • ποιέω
  abide, + agree, appoint, X avenge, + band together, be, bear, + bewray, bring (forth), cast out, cause, commit, + content, continue, deal, + without any delay, (would) do(-ing), execute, exercise, fulfil, gain, give, have, hold, X journeying, keep, + lay wait, + lighten the ship, make, X mean, + none of these things move me, observe, ordain, perform, provide, + have purged, purpose, put, + raising up, X secure, shew, X shoot out, spend, take, tarry, + transgress the law, work, yield
 • οὗτος
  he (it was that), hereof, it, she, such as, the same, these, they, this (man, same, woman), which, who
 • λόγος
  account, cause, communication, X concerning, doctrine, fame, X have to do, intent, matter, mouth, preaching, question, reason, + reckon, remove, say(-ing), shew, X speaker, speech, talk, thing, + none of these things move me, tidings, treatise, utterance, word, work
 • πιστός
  believe(-ing, -r), faithful(-ly), sure, true
 • ἀληθινός
  true
 • ἐγώ
  I, me
 • ἀρχή
  beginning, corner, (at the, the) first (estate), magistrate, power, principality, principle, rule
 • τέλος
  + continual, custom, end(-ing), finally, uttermost
 • διψάω
  (be, be a-)thirst(-y)
 • δίδωμι
  adventure, bestow, bring forth, commit, deliver (up), give, grant, hinder, make, minister, number, offer, have power, put, receive, set, shew, smite (+ with the hand), strike (+ with the palm of the hand), suffer, take, utter, yield
 • πηγή
  fountain, well
 • ὕδωρ
  water
 • ζωή
  life(-time)
 • δωρεά
  gift
 • νικάω
  conquer, overcome, prevail, get the victory
 • κληρονομέω
  be heir, (obtain by) inherit(-ance)
 • υἱός
  child, foal, son
 • δέ
  also, and, but, moreover, now (often unexpressed in English)
 • δειλός
  fearful
 • ἄπιστος
  that believeth not, faithless, incredible thing, infidel, unbeliever(-ing)
 • φονεύς
  murderer
 • φαρμακός
 • εἰδωλολάτρης
  idolater
 • ψευδής
  false, liar
 • μέρος
  behalf, course, coast, craft, particular (+ -ly), part (+ -ly), piece, portion, respect, side, some sort(-what)
 • ἐν
  about, after, against, + almost, X altogether, among, X as, at, before, between, (here-)by (+ all means), for (… sake of), + give self wholly to, (here-)in(-to, -wardly), X mightily, (because) of, (up-)on, (open-)ly, X outwardly, one, X quickly, X shortly, (speedi-)ly, X that, X there(-in, -on), through(-out), (un-)to(-ward), under, when, where(-with), while, with(-in)
 • λίμνη
  lake
 • καίω
  burn, light
 • πῦρ
  fiery, fire
 • δεύτερος
  afterward, again, second(-arily, time)
 • ἔρχομαι
  accompany, appear, bring, come, enter, fall out, go, grow, X light, X next, pass, resort, be set
 • εἵς
 • ἄγγελος
  angel, messenger
 • φιάλη
  vial
 • ἔσχατος
  ends of, last, latter end, lowest, uttermost
 • λαλέω
  preach, say, speak (after), talk, tell, utter
 • δεῦρο
  come (hither), hither(-to)
 • δείκνυμι
 • συ
 • γυνή
  wife, woman
 • ἀρνίον
  lamb
 • ἀποφέρω
  bring, carry (away)
 • πνεῦμα
  ghost, life, spirit(-ual, -ually), mind
 • ὄρος
  hill, mount(-ain)
 • ὑψηλός
  high(-er, -ly) (esteemed)
 • δόξα
  dignity, glory(-ious), honour, praise, worship
 • φωστήρ
  light
 • ὅμοιος
  like, + manner
 • λίθος
  (mill-, stumbling-)stone
 • τίμιος
  dear, honourable, (more, most) precious, had in reputation
 • ἴασπις
  jasper
 • κρυσταλλίζω
  be clear as crystal
 • τεῖχος
  wall
 • πυλών
  gate, porch
 • δώδεκα
  twelve
 • ὄνομα
  called, (+ sur-)name(-d)
 • φυλή
  kindred, tribe
 • ἀνατολή
  dayspring, east, rising
 • νότος
  south (wind)
 • δυσμή
  west
 • ἀπόστολος
  apostle, messenger, he that is sent
 • μέτρον
  measure
 • κάλαμος
  pen, reed
 • χρύσεος
  of gold, golden
 • ἵνα
  albeit, because, to the intent (that), lest, so as, (so) that, (for) to
 • μετρέω
  figuratively, to estimate:--measure, mete
 • τετράγωνος
  foursquare
 • κεῖμαι
  be (appointed, laid up, made, set), lay, lie
 • μῆκος
  length
 • πλατός
 • στάδιον
  furlong, race
 • χιλιάς
  thousand
 • ὕψος
  be exalted, height, (on) high
 • ἴσος
  + agree, as much, equal, like
 • ἑκατόν
  hundred
 • τεσσαράκοντα
  forty
 • πῆχυς
  cubit
 • χρυσίον
  gold
 • καθαρός
  clean, clear, pure
 • ὕαλος
  glass
 • σάπφειρος
  sapphire
 • τρίτος
  third(-ly)
 • τέταρτος
  four(-th)
 • σμάραγδος
  emerald
 • πέμπτος
  fifth
 • ἕκτος
  sixth
 • σάρδιον
 • ἕβδομος
  seventh
 • ὄγδοος
  eighth
 • ἔνατος
 • δέκατος
  tenth
 • χρυσόπρασος
  chrysoprase
 • ἑνδέκατος
  eleventh
 • ὑάκινθος
  jacinth
 • δωδέκατος
  twelfth
 • μαργαρίτης
  pearl
 • ἀνά
  and, apiece, by, each, every (man), in, through
 • ἕκαστος
  any, both, each (one), every (man, one, woman), particularly
 • ἕξ
  six
 • πλατεῖα
  street
 • διαυγής
 • ναός
  shrine, temple
 • παντοκράτωρ
  Almighty, Omnipotent
 • χρεία
  business, lack, necessary(-ity), need(-ful), use, want
 • ἥλιος
  + east, sun
 • σελήνη
  moon
 • φαίνω
  appear, seem, be seen, shine, X think
 • φωτίζω
  enlighten, illuminate, (bring to, give) light, make to see
 • λύχνος
  candle, light
 • περιπατέω
  go, be occupied with, walk (about)
 • ἔθνος
  Gentile, heathen, nation, people
 • διά
  after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause) … fore, from, in, by occasion of, of, by reason of, for sake, that, thereby, therefore, X though, through(-out), to, wherefore, with (-in)
 • φώς
 • βασιλεύς
  king
 • φέρω
  be, bear, bring (forth), carry, come, + let her drive, be driven, endure, go on, lay, lead, move, reach, rushing, uphold
 • κλείω1
 • ἡμέρα
  age, + alway, (mid-)day (by day, (-ly)), + for ever, judgment, (day) time, while, years
 • νύξ
  (mid-)night
 • ἐκεῖ
  there, thither(-ward), (to) yonder (place)
 • τιμή
  honour, precious, price, some
 • εἰσέρχομαι
  X arise, come (in, into), enter in(-to), go in (through)
 • κοινός
  common, defiled, unclean, unholy
 • βδέλυγμα
  abomination
 • ψεῦδος
  lie, lying
 • βιβλίον
  bill, book, scroll, writing